מאמרי משכנתאות

1.2017 סקר ריביות בדרך למשכנתה

הבנקים למשכנתאות ובנק ישראל קיבלו דרישה חסרת תקדים מהממונה על ההגבלים העיסקיים. תמצית הדרישה למסור פרוטוקולים מהשלוש השנים האחרונות לבדיקת חשד

אישור עקרוני גרוע מהבנק למשכנתאות

בשבוע שעבר הגיע אלינו לקוח וביקש שנבדוק עבורו אישור עקרוני שקיבל מאחד הבנקים למשכנתאות. אישור עקרוני כולל בתוכו את מסלולי

12.2014 תקנת בנק ישראל לעניין הוכחת הכנסה, במיחזור באותו הבנק התקנה לא תקפה

נניח שברשותנו משכנתא שההחזר החודשי בגינה הינו 7,500 ש"ח ההכנסה נטו הינה 11,000 ש"ח, ההחזר החודשי הינו 7,500 ש"ח כלומר

1.2015 הבנקים "טועים"?!

אחת מהטעויות הנפוצות שעושים הבנקים למשכנתאות קשור לחישוב ההכנסה הפנויה נטו של מבקשי המשכנתה. ההכנסה הפנויה נטו מחושבת בין הייתר מסכומי הנטו

5.2016 הריביות עולות?

בתקופה האחרונה, ריבית הגיוס עלתה והמשכנתאות כיום יקרות יותר בהשוואה לתחילת השנה. על רקע ירידות האגרות חוב בשבועיים האחרונים, יש